Vztahy

logo Michal Myšák Dušek

Náš život je protkán mnoha různými podobami vztahů. Pracovními, právními, se státem, úředními… a také mezilidskými. Ty mohou být jednoduché, nicméně častokrát zbytečně komplikované. Mnohdy postrádají lásku, vřelost, laskavost, upřímnost. A to nemluvím o stále častější absenci jednoho speciálního vztahu – vztah k rodné zemi, jazyku, lásku k vlasti…

Rubriky ze zajímám se o

Moje práce:

Můžete využít mých zkušeností. S internetem pracuji od doby, kdy v naší zemi ještě nebyl komerční internet 🙂
Michal Dušek

tvůrce webů, podcastů, kurzů, dětí a jiných úžasností 🙂

Pin It on Pinterest