Má vlast – Jak to vidím já? Nutná změna systému:

Energetika v rukou obyvatel

Okamžitě vypovědět nevýhodné smlouvy z německé burzy a jiných. Dodávat levnou elektřinu do českých domácností a firem. Zařídit plynulost dodávek kvalitního a levného plynu z Ruska, případně od jiných dodavatelů. Zásobníky a tranzit ve vlastnictví a provozování státu.

Levné a dostupné energie jsou jedním základních pilířů pro udržení životních standardů, rozvoj a soběstačnost země.

Osvoboďme se z okovů

Nač se stále hrbit a dělat to, co po nás chtějí na západě? Nebo na východě? Narovnejme záda, přestaňme se hrbit. Měli bychom jít cestou naší, národní. Rozdělením na Česko-Slovensko se jim povedlo naše národy oslabit.

Je třeba se narovnat a dívat zpříma.

Zdroje vody a surovin do rukou státu

Navrácení zdrojů vody do rukou státu a obyvatel. Vodní zdroje nesmí být drancovány mimonárodními koncerny. Je třeba hlídat kvalitu vodních zdrojů, chránit je a efektivně s nimi nakládat. Vrátit vodu regionům. Využívat různorodosti minerálních látek, termálních pramenů a dalších příznivých vlastností pro zdraví obyvatel.

Bez vody není život…

Soběstačné zemědělství s péčí o krajinu

Je třeba začít pěstovat lokální tradiční potraviny a chov. Stát se soběstačnými a nezávislými na dodávkách z okolních států a zemí. Primárním cílem je uživit minimálně vlastní lidi. Je třeba začít hlídat kvalitu potravin, nastolit metody pěstování v kooperaci mezi lokálními systémy. Využívat lokálních plodů, které také prospívají našemu zdraví.

Kvalitní potraviny plné minerálů a vitamínů jsou základem zdravého sebevědomého národa…

Konkurence schopný průmysl exportující výrobky do celého světa

Státní banka zaštítí projekty, které mohou zemi přinášet zisky. Výrobní podniky mohou navázat na historii a tradici. Um šikovných českých rukou může oprášit mnohé tradiční výrobky, vrátit lesk a glanc kvalitních produktů. Pružná reakce na trhy, inovace ve výrobě a v koordinaci s vysokými i odbornými školami se postupně uplatní odborníci v oborech, které lidi naplňují.

Také montovny, skladiště a překladiště lze transformovat ve schopné podniky.

Spravedlnost nesmí zůstávat slepá

Stejný metr pro všechny. Stejná práva pro všechny. Je třeba vyházet zbytečné zákony a rozhodovat především prolidsky. Pronárodně. Prorepublikově. A podle Listiny základních práv a svobod člověka.

Zrušme legislativní paskvily a zaveďme jednoduchost a spravedlnost do práva.

Je třeba chránit tradiční rodinu

Tradiční rodinou je otec (muž), matka (žena), děti (chlapci a dívky), ale také dědečkové (muži) a babičky (ženy). Zastavit ideologické sociální experimenty na dětech a obyvatelích. Pohlaví jsou dvě – mužské a ženské. Je třeba dát prostor k výchově a péči o děti tak, aby rodinu byl schopen uživit poctivou prací především muž, neprodlužoval se odchod do důchodů a prarodiče měly prostor a vliv na předávání svých zkušeností také svým vnoučatům a pravnoučatům.

Energie mužská a ženská se vzájemně doplňují.

Je třeba zrušit vyděračské praktiky soukromých subjektů a exekutorských úřadů

Právo a důstojnost jedince nesmí být porušováno a znevažováno nikým. Exekuční vymáhání nesmí být lichvou ve prospěch právníků a exekutorů.

Závazky je třeba platit, ne však vymáhat likvidací jedinců a rodin.

Změny ve školském a vzdělávacím systému jsou nevyhnutelné

Méně papírování, více vedení dětí a vzdělávání. Zrušit zbytečné předměty základní školní docházky, zkrátit základní školní docházku na 7 let. Znát mateřskou češtinu, matematiku a geometrii, dva cizí jazyky. Sportovat, pěstovat, vyrábět a tvořit. Historii vyučovat více motivačně, jelikož je nám mnoho historických faktů zapovězeno a změněno. Zeměpis a přírodopis úzce provázat. Střední školy zkrátit na 3, max. 4 roky. Více je specializovat k danému oboru studia. Zrušit zbytečnosti z výuky. Vysoké školy by měly produkovat praktiky namísto nabušených teoretiků.

Vytvářet hodnotu, chovat a pěstovat musí být schopno každé dítě.

Léčit lze bylinkami a dalšími alternativními metodami

Slova lék a léčit si usurpuje farmalobby, které podmiňuje užívání mnohdy falešnými průzkumy, výzkumy a certifikáty. Zatímco bylinky, východní a jiná medicína jsou zapovězeny. Používání některých bylin je přímo trestné. Je třeba změnit systém, aby prospíval lidem a ne jen peněženkám akcionářů farmaceutických firem a nadnárodních potravinářských komplexů – protože kvalitní potraviny jsou základem pro pevné zdraví.

Začal bych léčbou zdravého a selského rozumu.

Péče o staré a nemocné

Ti, kteří pomáhali budovat zemi nesmějí být odkládáni jako kus čísla. Je třeba se o ně s láskou a veškerým respektem postarat. Samozřejmě by část této péče měla být na rodině, avšak rodina musí mít dostatečné podmínky k tomu, aby takovou péči mohla vykonávat.

Samozřejmost.

Učme se moudrosti starších a starých

Zkušenosti těch, kteří již něco dokázali využíváme velmi málo. Změňme to. Učme se od těch, kteří uměli za práci vzít a stále jetě umí. Kteří umí věci řešit, když je potřeba je řešit a ne když se chce (nebo nechce).

Neopovrhujme zkušenostmi starších a zkušených. Využijme je a učme se od nich.

Zdravé zuby, zdravé tělo

Kvalitní zubní péče musí být dostupná všem s minimální čekací lhůtou. Zdravé zuby jsou jedním ze základních předpokladů zdravého těla. A navíc bez zubů se pořádně nenajíte. Zdravý chrup má též významný vliv na psychiku jedince.

Vychovávejme si dostatek zubních lékařů. Prověřme postupy lékařské fakulty a oboru zubař, laborant aj.

Proč je třeba od základu změnit systém?

Protože aktuální systém nefunguje. Lidé žijí ve stresu, je nám vnucována normativnost normálnosti, která je však pokřivená a jde proti lidským hodnotám a proti Listině základních práv a svobod člověka.

Protože spravedlnost je nejenom slepá, ale taky bez rukou a nohou. Protože současný systém likviduje osobnosti lidí a negativně se podepisuje na dětské psychice. Protože otrokářský systém omezující práva a svobodu lidí nemůže a především nesmí dlouho trvat a fungovat.

Co bych chtěl změnit?

Je toho moc. Hodně jsem popsal výše v prezentaci (slideshow): 1. přestat otáčet hlavou z východu na západ a začít hledět zpříma. 2. zemi musejí vést odborníci, ne politici. 3. je třeba vymést odpad z vlády i poslanecké sněmovny, případně senátu. 4. snížit počet úředníků na 1/10 5. změnit školský a vzdělávací systém 6. vrátit zdroje do českých rukou, včetně vody 7. soběstačné zemědělství 8. průmysl i pro export 9. tradiční model rodiny (otec – muž, matka – žena, děti – chlapci a dívky), plus prarodiče.

Ač je tato stránka je o mých osobních názorech, líbí se mi shrnutí a prezentace Ing. Blahynky.

Ing. Petr Blahynka – změna systému

Určitě zhlédněte následující videa. Je to dokonalý souhrn fungování geopolitického systému i vnitrorepoblukových procesů. Abyste věděli, proč selhávaly všechny dosavadní lidové pokusy o porevoluční rozvoj Česko-Slovenska. A také návrh řešení, co je třeba udělat k tomu, abychom to změnili

Pin It on Pinterest

Sdílej

Dej o tom vědět přátelům