Proč jsem se rozhodl kandidovat do zastupitelstva obce?

Pravidelně chodím k volbám. Neberu to jako mé právo, ale povinnost. Rozhoduji o budoucnosti svojí, svých dětí a mých vnoučat. Volím podle svého názoru, podle toho, o čem jsem přesvědčen, že je správné. “Vládnoucím” politikům i jejich lobistům chybí čest. Vlastní zájmy staví nad zájmy společnosti. Většinu z nich vůbec nezajímá život běžného občana a o jejich problémech četli maximálně z nějakých nesmyslných článků v Blesku. Jenže teď jsou tady volby do zastupitelstva.

Obec, místo, v němž žiju, tam, kde se pohybuji, kde komunikuji s lidmi, přáteli, známými a přiznám se – občas i s tvářemi neznámých lidí, ale pořád je to něco, co se nás, obyvatel týká bezprostředně. A já nehodlám být tím, kdo vykřikuje od stolu u televize nebo hospody, že někdo něco dělá špatně. Jsem rozhodnutý ukázat a vyjádřit svůj názor tím, proč a jak věci dělat. Spolurozhodovat a společně hledat nejlepší řešení. Poslední roky se snažím hledat všestranně výhodná řešení typu výhra x výhra – kdy jedna plus jedna je tři a víc… Jenže k tomu je potřeba naslouchat, vést dialog a otevřeně komunikovat. Mít plány a vize a ty sdílet. Jsou věci, o nichž je třeba s veřejností diskutovat. To ovšem v současném vedení obce chybí a já bych opravdu nerad, aby volby dopadly tak, jako před 4mi roky. A tak jsem se rozhodl, že těm, kteří mají co říct, jdu POMOCT!

Proč jsem se tedy rozhodl a co mě k tomu vedlo?

Jeden z posledních hřebíků do “své rakve” si zatlouklo současné vedení obce na jednom z nedávných jednání, kdy rozhodovali o rozvoji obce. Bez jakékoliv vlastní vize, bez jakýchkoliv plánů a názorů. Kdy nikdo (až na 2 – p. Šindelář a p. Mlynka – neměl žádný názor nebo se bál jej veřejně říct, aby se do něj náhodou někdo nepustil…) a nebo – podobně jako ředitel zdejší základní školy při rozhodování o budoucím využití obrovského pozemku uprostřed obce přímo sousedícím s pozemky a prostory ZŠ, opravdu žádnou vizi a žádné plány prostě nemá (cituji: “tak když to chceš teda vědět, tak já nemám vůbec žádnou představu o tom, co by na řepníku být mělo” – viz. hlasový záznam ze zastupitelstva), a tak jen při hlasování asi jednoduše zvedne ruku, aby se neřeklo. NO KDE TO JSME?! Skrývání se, rozhodování o veřejných věcech neveřejně za zavřenými dveřmi – a nejlépe jednou nebo pár osobami, zbytečně vynakládané finance na nepotřebné až zbytečné akce, nekoncepční a krátkozraká řešení, výběrová řízení opakovaně vyhrává firma, která pokaždé účtuje vícepráce (a tím se vše oproti všem ostatním ve výběrovkách prodražuje) atd. PROSTĚ UŽ DOST!

Patří vůbec politika do obce?

Poslední roky sleduji politiku vládní. Po těch desítkách let, kdy vládnoucí velké strany v ČR nic pořádného a pro lidi v republice nedokázaly, než jen prohlubovat chudobu (zadluženost) všech, rozdávání peněz, dotací a sociálních dávek, které nebyly z druhé strany ničím kompenzovány a vyváženy, nespravedlivý a demotivující systém… A věřte, přesto je tam jeden takový “poloJaponec” a ten všem jasně a přímo říká věci, které ostatním vůbec nehrají do karet. Dokonce tak, že postupně vyplouvají všechny ty “malé domů” na povrch. On je víc Čechem, než mnozí z nás. Má to v hlavě pořádně srovnané a nebojí se říct svůj názor. To je přesně moje krevní skupina. Taková malá jiskřička na začátku, konečně svítá na lepší časy.

Když by se nepřerozdělily miliony z Prahy a “Heroutovci” neměli těch 6 milionů ročně v rozpočtu obce navíc – co by se asi tak v obci udělalo?

Co by dělali, když by nebyly připravené některé dotační tituly, které se pouze v novém volebním období dotáhly do konce? Kde jsou všechny ty splněné body volebního programu, které si dali za úkol? Kde jsou uskutečněny všechny ty úspory a velkolepé plány? Ale my jsme v naší malé obci, skoro městečku, je nás tady kolem 3 tisícovek a zastupitelé se bojí veřejně a při jednáních říct svůj názor. Každý za sebe, za své voliče. Proč? Protože prostě nemají koule. Oproti minulému vedení obce měli v rozpočtu obce navíc!!! – opravdu NAVÍC – cca 18 milionů na 3 roky. Kde jsou?! V hlíně a v nedokončených parcích, z nichž minimálně ten bučický ani neplní funkci parku? Nebo jsou snad v těch autobusových rádoby zastávkách, v nichž se nikdo před letním sluncem natož deštěm neschová? Viděl jsem tam několikrát stát totálně zmáchané děti čekající na autobus, jak se tlačí ve 3 řadách (první dvě řady durch)… a neptejte se, kolik set tisíc tahle maškara stála peněz (včetně neplánovaných víceprací, jako ostatně většina zakázek v obci). A já se ptám, věděli snad občané obcí předem, jaká “stříška” se nakonec postaví místo autobusové zastávky? Proč v Ronově n. Doubravou mohli zastávky rekonstruovat, zatímco u nás se musely doslova zničit? A to je jen ždibíček všeho nerozhodování. Kdo komu k tomu dal svolení a měl k tomu rozhodnutí právo?! Zastupitelstvo… starostovi… Jenže zastupitelstvo je tady proto, aby hájilo zájmy občanů. V zastupování. Tu funkci však neplní. A já nechci dopustit, aby se tyto 4 roky ještě někdy v budoucnu v dějinách obce opakovaly.

Proč jsem chtěl být na kandidátce?

Přestože nikdy nebudu členem žádné ze stran, se kterou nesouhlasím – a protože Úsvit a Tomio Okamura “nepůsobí” v našich krajinách – tím pádem budu pouze nestraníkem. Navíc jsem přesvědčený, že politika do obce nepatří. Buď pro obec chci dělat a dělám tak, aby prospěch byl pro obec, pro občany v globálním měřítku nebo se jen povezu (nebo někteří vezou a … berou…). Nepřichází v úvahu žádná jiná varianta, než A). Aktivně jsem se zúčastnil jednání zastupitelstva, které mělo rozhodovat o budoucnosti obce v územním plánování na příštích 20-30 let a více a pouze 2 ze zastupitelů byli schopni vyjádřit svůj názor, (nepočítám starostu, který takticky 3/4 hodiny mlčel a čekal, až si to odmlčí ostatní), ostatní ovečky jaksi mlčely a když po 40 minutách někteří otevřeli pusu, lhali sami sobě nebo všem dokázali, že na danou věc, přestože o ní rozhodují, nemají žádný názor a jsou tam tak zcela zbyteční. Když něco nevím, tak to přeci normálně přiznám. Něco nevědět není špatně. Ale něco tajit nebo lhát, to u mě neprojde, sorry…

Jeden z vážných důvodů, proč jsem mezi kandidáty do zastupitelstva je i to, že si vážím bývalého starosty, Antonína Šindeláře a současného místostarosty Miloše Mlynky, který, přestože je tady “náplavou”, snaží se, vážím si jejich práce a současného boje “s větrnými mlýny”. Někdy i pan Veselý ze Zbyslavi trefně vyjádří co ho trápí, většinou je to však v měřítku Zbyslavi – ale to je v pořádku, i Zbyslav potřebuje někoho, kdo bude hájit vysloveně zájmy i této části obce Vrdy, protože se na ně prostě pamatuje málo.

Všechna řešení problémů nejsou snadná a mnohdy (v naší obci často) dochází ke zkreslení informací. Ani na úřadě nepanuje pohodová atmosféra, kterou si pamatuji z doby před 4mi a více roky. Přestože tam máme novou zasedací síň, novou jídelnu, nové kanceláře, nový nábytek, nové zařízení, nové lidi… jaksi se někam vytratila lidskost a vztahy. Všechno je tam velice neosobní, odtažité.

Budeme mít opět 15 zastupitelů, ale uvědomme si, že 2-3  šikovní lidi mezi 15 ti zastupiteli, kdy ostatní jsou zásadně proti jakémukoliv návrhu, prostě nemohou prosadit názory, byť jsou správné. Nezapomínejme, že starosta je volen zastupitelstvem obce. Ikdyž by vyhrál v absolutním počtu hlasů váš oblíbený kandidát, i přesto jeho zkušenosti mohou být pohřbeny ostatní většinou (jako v minulém volebním období). Pokud schopným lidem ostatní nenaslouchají, nejsou schopni vyhodnotit informace objektivně, nemají informace v předstihu a včas, aby se mohli na jednání připravit nebo prostě hlasují podle toho, jak jim “někdo řekne”. To by umořilo každého. Ano, ze současných kandidátek bych dal dohromady 15 lidí, které si dovedu představit, že mají společné vize a mohou svými názory a zásadami i myšlením přispět do mlýna a “hrát fér” a čistě. Mnoho z nich není v současném zastupitelstvu. A někteří schopní bohužel ani na kandidátkách nejsou, protože prostě rezignovali a nemají důvod obírat se o svůj drahocenný čas a zdraví rozčilováním se s bandou …

Jak bych tedy volil já?

Využiji třetí možnost – tedy budu volit celou stranu plus několik jmen lidí, o nichž jsem přesvědčen, že by v zastupitelstvu být měli:

[themify_box style=”green rounded” ]

1. Zaškrtnu stranu NEZÁVISLÍ 2014 (strana číslo 3) – je nás 11 – ideální číslo k tomu, abychom ještě mohli jmenovitě z ostatních kandidátek zvolit šikovné a schopné, tedy…

2. … ještě vyberu jednotlivá jména 4 schopných lidí z ostatních kandidátek a dám jim svůj hlas jako třeba předchozí starosta (A.Š.), i člen současného zastupitelstva ze Zbyslavi (J.V.) a pár dalších…

[/themify_box]

Tím dovrším maximálnímu možnému počtu 15 volených zastupitelů. Možná jsou na kandidátce i lidé, kteří jsou schopní, ale ty já bohužel neznám. Opravdu neznám všechny lidi v obci. Na jednu stranu mě to mrzí, na druhou stranu dost lidí si ke mě cestu našlo… Každopádně ke každému z lidí, kteří mají moji podporu komukoliv z vás, kdo se mě zeptá, můžu dát jasné stanovisko a názor. Nebojím se říct svůj názor a důvody proč tomu tak je. Vážím si také kandidatury nejmladší členky, Diany Čapkové, o níž jsem přesvědčen, že tak jako se nebojí práce, se nebude bát vyjadřovat ani své názory a možná i přes svoji mladickou nerozvážnost uvidí některá řešení a problémy jasněji než kdokoliv jiný – protože mladí už přemýšlejí jinak než předešlé generace a i tak bychom jim měli naslouchat. Přesto je třeba horlivost mladých stále usměrňovat, ale rozhodně diskutovat.

Můžete volit svoji oblíbenou stranu a ikdyž má 15 kandidátů (což je počet zastupitelů v obci), i přesto můžete jmenovitě zaškrtnout lidi z dalších kandidátek, o kterých jste přesvědčeni, že mají co říct a měli by se podílet na zastupování občanů obce.

Přeji všem občanům obce, aby volili hlavou, intuicí i srdcem. Není totiž všechno zlato, co se třpytí a pokud jste v minulosti nesledovali jednání zastupitelstva a dění v obci, pokud nemáte úplné informace přímo od “zdrojů”, budete mít rozhodování těžké. Nezaměřujte se jednostranně, obec je o lidech, vůbec nemusí být o stranách a politice. Ikdyž je to snadné, udělat jediný křížek, nejsnadnější cesta nemusí být tou správnou.

Michal Dušek, č. 5 na NEZÁVISLÍ 2014

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *